HVEM ER VI?

Fæld Klimafælden er en græsrodsbevægelse, der vil bakke op om det arbejde der allerede foregår i klimabevægelsen i forhold til at ”debunke” greenwashing og italesætte reel forandring. Vi vil skabe en platform til samtale, til vidensdeling og til inspiration.

I sensommeren inviterer vi til klimacamp hvor vi håber så mange som muligt vil deltage. Download invitationen her
Tag endelig fat i os hvis I har idéer eller forespørgsler! Og vi vil altid gerne være flere. 

HVAD VIL VI?

Vi vil arbejde imod at klimabevægelsens sejre skal overtages og køres ud på et sidespor af virksomheder og andre, som har til formål at tjene penge til aktionærer fremfor at passe på mennesker og vores samfund.

Vi vil insistere på at det arbejde, klimabevægelsen har lagt, skal føre til reel omstilling og klimaretfærdighed. Vi vil sætte os i vejen for den fortsatte ødelæggelse, og vi vil forsøge at italesætte og bakke op om de mange muligheder vi har for at skabe et bæredygtigt samfund for mennesker og planeten. 

VORES VÆRDIER

1. We believe capitalism has no role in fixing the social and ecological crisis,

2. We believe that action for a just and sustainable society is based on structural and systemic solutions before technical fixes,

3. We strive to offer solidarity to communities resisting climate and ecological destruction,

4. We aim to provide a welcoming stage for everyone regardless of age, gender, ethnicity, faith, class, sexuality and/or ability,

5. We believe that power should be shared equally in a group. This is more effective, sustainable, and empowering for everyone. We do not have leaders or bosses – everyone has an equal say,

6. We are an independent organizing group, that offer a platform for other groups, NGO’s and individuals. We make our own decisions and are independent of local authority, political parties, government, NGO’s, church, business, and any other controlling body,

7. We believe in a learning environment and oppose ideas of perfections. We support each other through the ups and downs and try to make organizing as fun and rewarding as possible

8. We strive to minimize our environmental impact and promote responsible use of resources. We believe, however, that these efforts are just one small part of the transition towards a better world,

9. We believe we are always learning and are open to listening to critique or suggestions about how to improve. 

BAGGRUNDEN

I 2019 var 40.000 mennesker på gaden til Klimamarch. Kort efter fulgte det der er blevet kaldt et “Klimavalg”, og vi fik vores første klimalov.  Aviserne fik klimatillæg, og klima blev et samtaleemne om middagsbordet der samlede folk. Det var en kæmpe sejr for klimabevægelsen – både for dem, der i årtier har arbejdet for sagen, og for de mange mange mennesker, der de sidste par år har presset klima ind i centrum af dagsordenen. Men hvad sker der nu? 

Klima ER kommet på dagsordenen; alle fra Max burger til fossilgiganten Total vil være CO2-neutrale. Vores statsminister er ifølge sig selv blevet klogere, og vores dronning, der for et par år siden gjorde grin med klimabevægelsen med udtalelsen ”man kan jo ikke køre trillebør fra Malmø til Haparanda”, taler nu om klimahandling. Men vi risikerer at tale om det på den forkerte måde. Vi risikerer at gå i fælder, der på overfladen ligner ”klimahandling”, men som fjerner fokus fra den reelle omstilling. Klimafælder, som fastholder den løbende ødelæggelse af vores hjem.

Mens tørken skaber hungersnød i Madagascar, ørkendannelsen breder sig i Sydeuropa og flammerne nærmer sig Athen, kalder FN på ”drastisk og hidtil uset handling”, i ”den teknologiske, sociale og kulturelle sfere”. En elbil er ikke nødvendigvis et problem i sig selv – men når den kaldes ambitiøs klimahandling, så opstår der en afvigelse fra realiteterne. En fælde, der forhindrer os i at skabe de reelle forandringer. 

Klimabevægelsen står ved en skillevej. Vi har formået at starte en bevægelse mod et mere bæredygtigt og retfærdigt samfund. Men det er ved at blive afsporet. I stedet for at råbe på mere og mere klimahandling, skal vi nu udfordre hvilken slags handling. Vi skal snakke om hvorfor teknologiske løsninger som CO2 neutralitet og power-to-X i bedste tilfælde ikke er nok, og i værste tilfælde bliver en fælde som fastholder den løbende ødelæggelse af vores hjem. Vi skal italesætte hvorfor denne afsporing sker, hvorfor vi har et samfund hvor ødelæggelsen af vores liv ignoreres til fordel for kortsigtede, økonomiske interesser. Og vi skal tage handling, for at få stoppet afsporingen. 

Og så skal vi ikke mindst tale om den reelle forandring; dén forandring, der ikke handler om CO2-tælleri og ”fy-fy” argumenter. Dén forandring, som ikke kun er god for klimaet, men som kan skabe et samfund med tid, nærvær, demokrati og respekt for det enkelte menneske. Og dén forandring, hvor Danmark ikke er en ”førernation”, men tværtimod ikke er alene: for millioner af mennesker verden over lever allerede denne forandring.